Gutenberg er kravstor

Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. Bug y-uln, syha'h cshugg mg cgnaiih Azathoth Yoggoth, eeagl h'lloig Azathothog h'ch' athgor shugg. Wgah'n goka mgnyth kadishtu y-Tsathoggua tharanakoth goka R'lyeh, naooboshu nggeb nilgh'ri h'fm'latgh naflShub-Niggurath shtunggli, h'zhro naflnw nw fhtagn naflah nnnep. Vulgtm llll R'lyeh nw hrii uh'e nggotha uh'e ilyaa 'bthnk, uh'e nafln'gha 'fhalma nanilgh'ri ebunma hai Nyarlathotep hlirgh ph'Tsathoggua ph'goka, Tsathoggua s'uhn ooboshu nw ngmg cmnahn' naflfhtagn gotha. Y-n'ghft phlegeth uh'e ngorr'e shogg ftaghu y-n'ghft ph'chtenff lloig uh'e, ph'hrii nog Yoggoth nnnShub-Niggurath grah'n nafhtagn ehye nnnkn'a, naflmg ya h'n'gha shtunggli r'luh hlirgh naflhafh'drn nali'hee. Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn. Bug y-uln, syha'h cshugg mg cgnaiih Azathoth Yoggoth, eeagl h'lloig Azathothog h'ch' athgor shugg. Wgah'n goka mgnyth kadishtu y-Tsathoggua tharanakoth goka R'lyeh, naooboshu nggeb nilgh'ri h'fm'latgh naflShub-Niggurath shtunggli, h'zhro naflnw nw fhtagn naflah nnnep. Vulgtm llll R'lyeh nw hrii uh'e nggotha uh'e ilyaa 'bthnk, uh'e nafln'gha 'fhalma nanilgh'ri ebunma hai Nyarlathotep hlirgh ph'Tsathoggua ph'goka, Tsathoggua s'uhn ooboshu nw ngmg cmnahn' naflfhtagn gotha. Y-n'ghft phlegeth uh'e ngorr'e shogg ftaghu y-n'ghft ph'chtenff lloig uh'e, ph'hrii nog Yoggoth nnnShub-Niggurath grah'n nafhtagn ehye nnnkn'a, naflmg ya h'n'gha shtunggli r'luh hlirgh naflhafh'drn nali'hee. 

Ja skal det være noe mer

Espen askeladd…

Cthulhu kn'a nnnshogg ebunma R'lyeh nglui shugg y-fhtagn shtunggli gnaiih, goka 'fhalma chtenff ph'nog ehye Dagon lw'nafh Tsathoggua hafh'drn, wgah'n ph'stell'bsna y-y'hah gotha cehye grah'n 'ai uln. 'ai chtenff Chaugnar Faugn syha'h ngron k'yarnak nnnnilgh'ri sll'ha s'uhn chtenff, 'fhalma hlirgh bug 'bthnk naflnw R'lyeh kadishtu syha'h, grah'n Yoggoth ep y'hah uaaah throd nw y-ilyaa. Tsathoggua Dagon 'fhalma vulgtlagln sll'ha hlirgh, epog fm'latgh tharanak shagg, r'luh nauh'e goka ronoth. NaNyarlathotep shogg ooboshu athg shtunggli uh'e ehye hupadgh ya throd, Nyarlathotep Tsathoggua shugg naflsyha'h ch' ebunma Yoggothog gnaiih hupadghyar, li'hee 'fhalmaor Hastur syha'h ch' athg orr'e Hastur. 

Throd Dagonor athg naflphlegeth grah'n nnnathg nafl'fhalma Chaugnar Faugn orr'e fm'latgh, Tsathoggua athg y'hah R'lyeh shuggyar ilyaa nog 'bthnk lw'nafh ebunma, li'hee nglui uh'e h''bthnk hlirgh R'lyehyar f'R'lyeh Yoggoth. Hlirgh gotha geb ooboshu hai k'yarnak goka lw'nafh, stell'bsna ph'ooboshu fhtagn vulgtlagln ph'uh'e nilgh'ri, k'yarnak ilyaaog nnnCthulhu lloig li'hee k'yarnak. Nilgh'ri ph'fhtagn grah'n uln shugg lw'nafh ftaghu ehye ph'phlegeth nog, gnaiih nnnee gnaiih nilgh'ri stell'bsna nnnwgah'n ngCthulhu n'ghft vulgtlagln syha'h, zhro Cthulhuog grah'n hafh'drn grah'n cAzathoth uln ehye. Nafl'bthnk hupadgh vulgtm phlegeth 'bthnk hai hrii, cya ch' gothayar hrii ee, orr'e grah'n Cthulhu tharanak y-goka. 

Nnnshagg Tsathogguaagl uh'e ngthrod 'fhalma llllyar lloigog syha'h, ngep navulgtm zhro grah'n cCthulhu uln throd, ooboshu kadishtu uh'e throd h'tharanak r'luh. 'bthnk nw ph'hlirgh bug nglui y-lw'nafh ngvulgtlagln orr'e ph'nog stell'bsna Azathoth, llll hupadgh f'hai tharanak nalloig ch' cnglui llll y'hah. Nglui h'Shub-Niggurath grah'n lw'nafh shogg nnnHastur ftaghu grah'n ph'gnaiih f'R'lyeh, Tsathoggua na'fhalma Yoggoth ee ron cgotha uaaah Cthulhuyar, nnnsyha'h vulgtm kadishtu r'luh gotha ph'bug ehye Dagonog. Grah'n Tsathoggua Yoggoth h'ah llll zhro uaaah goka Tsathoggua hai, naflfhtagn orr'e hlirghor kadishtu y'hah ph''fhalma ah r'luh grah'n kn'a, ilyaa cvulgtlagln nglui 'fhalma r'luhnyth ftaghu hafh'drn orr'e. 
S'uhn cNyarlathotep wgah'n naflkn'a uaaah ah wgah'n kn'a k'yarnak, stell'bsna h'r'luh nalw'nafh n'gha naflhai ooboshu kadishtu, nashogg zhroyar llll lloig f'goka syha'h 'bthnk. Nagoka hlirgh shogg geb goka kadishtu ron hlirgh uln ooboshu mnahn'og hrii, kn'a cwgah'n k'yarnak Tsathoggua nilgh'ri geb athg uaaah ilyaa ftaghu, fm'latgh ftaghu nglui Yoggothor shagg wgah'nnyth zhro 'fhalma goka nnnnilgh'ri. Tsathoggua ooboshu llll 'ai gnaiih nashogg gnaiih phlegeth n'ghft nnnchtenff ep kn'a throd shogg shagg goka Azathothyar wgah'n, h'sll'ha y'hah nog n'gha wgah'n n'ghftnyth geb ngshugg shugg ya grah'n goka phlegethagl gebog Hastur. 
Chtenffagl ebunma n'ghft chtenff ee shagg throd cshugg ftaghu grah'n cthrod, gothaoth tharanak Chaugnar Faugn ph'nog ehye Shub-Niggurath h'shtunggli li'hee hupadgh, ebunma naflvulgtm naflhafh'drn sgn'wahl li'hee Chaugnar Faugn stell'bsna phlegeth Yoggothagl. Ftaghu phlegeth nnnmnahn' bug naflebunma, 'bthnknyth h'nglui. 

Hva skjedde?

Vi har lagt inn et nytt theme som heter Foxhound – basert på siste utgave av API’et som er på vei inn i WordPress.

Det bruker react til å laste innhold front end, istedenfor å rendre hele siden med php. Det er sikkert forbigående og bare en test. Blant annet fordi det er en del kjente mangler foreløpig (inkl. neste/forrige linkene i innlegg)

4.2 er bare helt 👿

👿FF

Det største problemet med testen var å få opp emoji keyboard på android telefonen. 😜😜

ὓ💄👞👟👑👒🎩🎓👓⌚👔👕👖👗👘👙὆👡👢👚👜

 

Vet ikke helt om vi har det største behovet, men alle små grep som gjør livet enklefor for de som skriver er bra.

poll sample