Forord

Foto: Fædrelandsvennen

Foto: Fædrelandsvennen

Kriminal- og rettsjournalistikk er en del av vårt håndverk som krever tålmodighet, innsikt, gode forbindelser, gode kilder, en god porsjon elementær juridisk lærdom og evne til å være systematisk, og effektivt bruke åpne kilder gjennom berammingslister og rettsavgjørelser fra www.domstol.no.

På våren 2015 innførte Domstoladministrasjonen nye rutiner for innlogging på pressesidene til norske domstoler. Du må søke om ny tilgang på eget skjema.

En vesentlig del av jobben er å skape kontinuitet fordi det åpner for kunnskap om persongalleriet og gjenkjennelsesevnen hos personer som opererer i det kriminelle miljø.

Etter drapet på Stoa i Arendal i mars 2003 kartla Fædrelandsvennens redaksjon «hele» det kriminelle miljø i Arendal. Det ga oss stor journalistisk gevinst og innsikt i hvilke personer som opererte i miljøet, og hvilke relasjoner de hadde til hverandre.

Et viktig redskap for å jobbe godt og effektivt mot rettsapparatet er å kjenne mulighetene og begrensningene, og samspillet mellom domstolene og de forskjellige aktører.

Håndboken «Dommerne og mediene» gir mange gode råd. De viktigste rådene er tatt med her.

Den løpende politi- og kriminaljournalistikk er avhengig av kilder. Gode kilder. Tålmodighet er stikkordet. Det er bare over tid det skapes gode kilder og relasjoner.

 

 

 

Hallgeir Oftedal

hallgeir-oftedal

Har du innspill til innholdet eller andre tilbakemeldinger?