– Jeg vil på fvn.no, ikke Facebook

Ei uke med ny debattplattform er tilbakelagt.

Bloggen skal handle om mer enn debatt, men vi synes det er riktig å gi dere våre erfaringer med omleggingen. I tillegg har engasjementet vært stort og vi håper dere vil dele deres erfaringer med debatt via Facebook og avanonymisering på fvn.no.


Gledelig er det at tilbakemeldingene har strømmet på. I debattene på fvn.no, på Facebook, dm på twitter, mailer og jeg har faktisk blitt stoppet på gata av lesere som vil si sin mening. Så godt som samtlige er glade for identifisering og forstår godt argumentene.
En håndfull har mailet meg og noen har ringt og spurt om hvorfor vi har valgt Facebook og om de er utelukket fra debatten uten FB-profil: – Jeg vil på fvn.no, ikke på Facebook, er budskapet.
Det er en tilnærming som er lett å forstå og som har vært vurdert nøye hos oss. Det er slik at dobbeldekningen mellom FB og fvn.no er svært stor og langt over kritisk nivå for å gå på denne plattformen.


Før omleggingen til FB Comments, så forsøkte vi samme regelverk med Disqus. Det lyktes ikke og bruken av nick og falske navn ble i overkant stor, sjikane likeså. Facebook er brukernes digitale identiteter og vi opplever lite misbruk.
De som ikke vil være aktive på FB (men debattere hos oss) kan vurdere en FB-konto som kun er aktiv for å være nettopp i forumet vårt, men jeg vet enkelte ikke ønsker det heller. Det har jeg respekt for og da er veien til våre flater via ordinære debattsider på papir.
Viktige diskusjoner fremover vil handle om hva vi skal tillate og ikke tillate i debatten. Er det forskjell på hva en politiker eller en direktør må tåle, kontra menigmann og kvinne? Er det ok å kalle noen en dust, og hvor legger vi lista, er viktige spørsmål vi snakker om i det daglige.

Vi skal være opptatt av ikke å kvele debatt og vi skal også legge lista så høyt som mulig for hva vi tillater. De som går ut med sterke meninger, engasjerer seg i kontroversielle saker eller er yrkesprofesjonelle må finne seg i reaksjoner og vi skal tillate mye. Grensedragningene skal imidlertid være mer intelligente enn at alt som går i fy-ord-filteret vårt ryker. Tar du mannen og ikke ballen og er helt usaklig, så tar vi affære. Så enkelt og så vanskelig.

Det vi skal bli enda flinkere til fremover, er å minne om nettopp dette. Følelsene blir fort sterke når engasjementet er stort. Det merket vi blant annet i saken om anmeldelse av et voldelig videospill. Direkte sjikanerende innlegg ble strøket. Nettopp i slike saker tenker vi å gå inn og si noe om at vi verdsetter engasjementet og ber om at det handler om saken, ikke personen. Det opplever vi blir godt mottatt og er et lett forståelig budskap.
Jeg har utfordret også våre frontsjefer og moderatorer på deres erfaringer. De har gitt følgende tilbakemeldinger:

Diskusjonene har tatt seg opp. Det er større grad av saklighet og folk tar hverandre mer på alvor. Det virker som de er obs på at de kan bli konfrontert med sine egne meninger, derfor blir forumet i større grad selvmodererende.

Stemningen oppleves som mer seriøs og saklig. Samtidig kommer det flere følelsesutbrudd av typen ”gratulerer” og ”kjempegøy”, og det er jo vil vi jo også ha. Det virker som terskelen for innlegg er lavere.

Vi synes det er litt utfordrende med de som opererer uten fullt navn på profilen, men det har løst det greit til nå. Sjikanering er det forresten lite av, og personangrepene har i det minste argumenter i seg. Forumet oppleves ikke like aggressivt.
I tillegg er en gjenganger blant våre egne at de ønsker seg bedre verktøy for å moderere.
Har du tips til bedre verktøy, spørsmål eller synspunkt på debatten, så vil vi gjerne vite det.